Wycena nieruchomości

Przedmioty wyceny nieruchomości:

– nieruchomości mieszkalne (domy, mieszkania),

– działki niezabudowane (rolne, leśne, budowlane),

– służebności przesyłu (gazociągi, wodociągi, sieci kanalizacyjne itp.) wyceny odszkodowań,

– obiekty handlowo-usługowe, przemysłowe, hotele, magazyny

Cele wyceny nieruchomości:

– podatkowych,

– księgowych,

– transakcji kupna – sprzedaży,

– kredytowych,

– aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.